Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 26 2019

punktwidzenia
Nie zapominaj o ludziach, że mają grypę, imieniny, małe kłopoty nudne historyjki do opowiedzenia przez telefon. Nie zapominaj, chociaż oni też nie mają czasu. I mogą zapomnieć.
— K. Gucewicz-Przybora "Memento"
Reposted fromxalchemic xalchemic vianieobecnosc nieobecnosc
punktwidzenia
3429 9815 390
Reposted fromEtnigos Etnigos vialatusek latusek
Sponsored post
soup-sponsored

June 28 2017

punktwidzenia
Sposób, w jaki spędzasz każdy kolejny dzień, kiedyś zsumuje się na sposób, w jaki spędziłaś życie.
— Susan Wiggs - "A między nami ocean..."
Reposted fromavooid avooid viahipotermiia hipotermiia

July 02 2015

punktwidzenia
0316 7f5b 390
Reposted from-izkapyzka -izkapyzka viamyzone myzone
punktwidzenia

Nie wolno zgadzać się na pełzanie, gdy czujemy potrzebę latania

— Helen Keller
Reposted frominpassing inpassing viamyzone myzone

June 18 2015

punktwidzenia
3627 db34 390
Reposted fromkjuik kjuik viadzony dzony
punktwidzenia
6830 96b8 390
Reposted fromsilla silla viaSkydelan Skydelan
punktwidzenia
4185 726e 390
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viaSkydelan Skydelan
punktwidzenia
O, Panie, spraw, abym nie tyle szukał pociechy, co pocieszał;
Nie tyle szukał zrozumienia, co rozumiał;
nie tyle szukał miłości, co kochał.
Ponieważ dając siebie, otrzymujemy;
zapominając o sobie, odnajdujemy siebie;
a przebaczając, zyskujemy przebaczenie.
— św. Franciszek z Asyżu
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaruk0la ruk0la

June 12 2015

punktwidzenia
-Będziesz moją żoną.
-To oświadczyny?
-Rezerwacja.
— przepis na małżeństwo: zapiekanka
Reposted fromzapachsiana zapachsiana viayourhabit yourhabit
punktwidzenia

June 11 2015

punktwidzenia
Opiekować należy się pizdusiem.
Prawdziwego mężczyznę się wspiera.
— Paweł Rawski | http://www.blog.pawelrawski.pl/relacje/jestescie-slepe-2/
punktwidzenia

June 08 2015

punktwidzenia
Może po prostu posadź kobietę przed sobą, pogadaj z nią i postaraj się podniecić ją własnym mózgiem.
— Pokolenie Ikea

June 06 2015

I’m not where I need to be, but thank god I’m not where I used to be.
— (via bl-ossomed)
Reposted fromPrinceofDorne PrinceofDorne viaitjen itjen
punktwidzenia
1102 689d 390
Reposted fromslodkoslone slodkoslone viaIzzabel Izzabel

June 05 2015

punktwidzenia
Drugich takich oczu jak Twoje, nie znajdę już nigdzie.
— Bezimienna
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata viahope hope
punktwidzenia
Jeśli moja nieobecność nie zmienia niczego w Twoim życiu, to moja obecność w nim też nie ma już żadnej wartości.
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viacarre carre
punktwidzenia
Cały dzień chlania browarów otwiera cię dużo bardziej niż ciepłe dłonie psychoterapeuty albo wspólny różaniec.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk viacarre carre
punktwidzenia
Niemożliwe to nie fakt. To przekonanie.
— Muhammad Ali
Reposted frominpassing inpassing viaamericano americano
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...